No.1 Shipments
Readers’ Choice Laptop Winner
-PCMAG.COM 2021
Most Reliable
Đáng tin cậy nhất
Thương hiệu Laptop đáng tin cậy nhất theo UFC-Que Choisir

{{lang['find_your_content_laptop']? lang['find_your_content_laptop'] :"What's your perfect one"}}

{{lang['find_your_content_laptop_description']?lang['find_your_content_laptop_description']:"Find the Laptop that's right for you"}}

{{lang['New_Products_filter']?lang['New_Products_filter']:'FILTERS'}}
SUMMIT SERIES

Phù hợp cho cả doanh nghiệp cỡ vừa/nhỏ lẫn các tập đoàn lớn, Summit series sở hữu sức mạnh đáng nể cùng giải pháp bảo mật cấp độ doanh nghiệp, tất cả tập hợp trong một thân máy nhỏ gọn làm hoàn toàn bằng nhôm. Hiệu năng xuất sắc nhất trong phân khúc, tính bảo mật và độ bền cao, tất cả sẽ giúp bạn vươn tới những thành công mới trong việc kinh doanh.

PRESTIGE SERIES

Phù hợp cho cả doanh nghiệp cỡ vừa/nhỏ lẫn các tập đoàn lớn, Summit series sở hữu sức mạnh đáng nể cùng giải pháp bảo mật cấp độ doanh nghiệp, tất cả tập hợp trong một thân máy nhỏ gọn làm hoàn toàn bằng nhôm. Hiệu năng xuất sắc nhất trong phân khúc, tính bảo mật và độ bền cao, tất cả sẽ giúp bạn vươn tới những thành công mới trong việc kinh doanh.

MODERN SERIES

Phù hợp cho cả doanh nghiệp cỡ vừa/nhỏ lẫn các tập đoàn lớn, Summit series sở hữu sức mạnh đáng nể cùng giải pháp bảo mật cấp độ doanh nghiệp, tất cả tập hợp trong một thân máy nhỏ gọn làm hoàn toàn bằng nhôm. Hiệu năng xuất sắc nhất trong phân khúc, tính bảo mật và độ bền cao, tất cả sẽ giúp bạn vươn tới những thành công mới trong việc kinh doanh.

{{lang['Information_title']?lang['Information_title']:"WHAT's NEW"}}

{{lang['Information_description']?lang['Information_description']:"Learn more about our lastest Information"}}