Đặt mua sớm các mẫu laptop mới
và nhận ngay code Steam

Đặt mua sớm14 - 23/02/2023 (ngày trên hóa đơn)

Review & nhận quà24/02 - 31/03/2023

Thời hạn đổi quà24/02 - 30/04/2023

Code Steam 1.1tr VNĐ

Sản phẩm hợp lệ:
Các dòng laptop chơi game sử dụng RTX 40 Series!

*Có áp dụng Điều khoản & Điều kiện

Cách nhận quà

Đặt mua sớm

14 - 23/02/2023

Đặt mua sớm
để nhận code Steam 1.1tr VNĐ

Cách nhận quà

Review & nhận quà

24/02 - 31/03/2023

Để lại đánh giá về mẫu laptop đã mua
và nhận code Steam 1.1tr VNĐ

Cách nhận quà

Điều khoản và Điều kiện