Summit KV Logo Summit KV Logo

Thế giới giờ đã đổi thay,
nhưng nhờ đó mà chúng ta có thêm một góc nhìn khác.
Mọi người đang dần thay đổi cách làm việc của mình.
Với MSI, đây là cơ hội để chúng tôi giúp bạn vươn tới thành công.

Tham dự sự kiện MSI Virtual Summit
để chứng kiến công nghệ tương lai.

Thứ Năm, ngày 3 tháng 9, 2020

08:00 AM PDT
11:00 AM EDT
03:00 PM GMT(UTC)
10:00 PM GMT+07 (giờ Việt Nam)