PRODUCTS
More Products

MSI Mystic Light SDK là một bộ công cụ lập trình đang phát triển nhằm tăng cường khả năng và mang lại thêm lợi ích của công nghệ ánh sáng Mystic. Bộ SDK này cung cấp các chức năng điều khiển đèn LED cho các sản phẩm MSI như bo mạch chủ, card đồ họa, bàn phím, chuột, tai nghe, vv.

*Bộ SDK này dựa trên môi trường phát triển Microsoft hỗ trợ Microsoft Visual Studio C++ và ngôn ngữ lập trình C#.

us