Bước 1

Tải VEGAS PRO Download Manager dưới đây. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn kết nối với internet trong suốt quá trình.

Bước 2

Chạy Download Manager & bắt đầu cài đặt VEGAS PRO.

Bước 3

Sau khi hoàn thành việc cài đặt, chạy VEGAS PRO, nhấp vào “Start Trial Version” và “Register Now”.

Bước 4

Bạn sẽ được chuyển hướng đến trung tâm dịch vụ MAGIX. Đăng ký thành viên và mã kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đăng ký.

Bước 5

Nhập mã kích hoạt. Nếu đúng mã, một dấu nháy xanh sẽ xuất hiện và nhấp lại vào “Register Now”.

Bước 6

Chúc mừng! Hãy tận hưởng phần mềm biên tập tuyệt vời cùng cấu hình PC mạnh mẽ

us