Được trang bị thêm một quạt tản nhiệt RGB có hỗ trợ MSI Mystic Light cho các tùy chọn điều chỉnh không giới hạn