SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

Mua sản phẩm laptop MSI hợp lệ*
Nhận ngay game Call of Duty: Black Ops 4

Thời hạn diễn ra chương trình: cho tới khi hết code game
*Sản phẩm hợp lệ là laptop Gaming series của MSI sử dụng bộ xử lí Intel® Core™ i7 hoặc i9 thế hệ 8

Thời hạn quy đổi code game: Từ nay tới 30 tháng Năm 2019 *

( Cho tới khi hết quà!)
us