• NHẬN NGAY STEAM CODE TRỊ GIÁ $20 KHI MUA BOARD MẠCH CHỦ MSI

  Áp dụng cho sản phẩm mua trong khoảng thời gian từ 01.04 đến 31.05.2018

@2018 VALVE CORPORATION.STEAM AND THE STEAM LOGO ARE TRADEMARKS AND/OR REGISTERED TRADEMARKS OF VALVE CORPORATION IN THE U.S. AND/OR OTHER COUNTRIES TERMS AND CONDITIONS APPLY 

NHẬN STEAM CODE TRỊ GIÁ $20

Z370

 • Z370 GAMING M5
 • Z370 GAMING PLUS
 • Z370 GAMING PRO CARBON
 • Z370 GAMING PRO CARBON AC
 • Z370 GODLIKE GAMING
 • Z370 KRAIT GAMING
 • Z370 PC PRO
 • Z370 SLI PLUS
 • Z370 TOMAHAWK
 • Z370-A PRO
 • Z370I GAMING PRO CARBON AC
 • Z370M GAMING PRO AC
 • Z370M MORTAR

X370

 • X370 GAMING M7 ACK
 • X370 GAMING PLUS
 • X370 GAMING PRO
 • X370 GAMING PRO CARBON
 • X370 KRAIT GAMING
 • X370 SLI PLUS
 • X370 XPOWER GAMING TITANIUM

X470

 • X470 GAMING M7 AC
 • X470 GAMING PRO CARBON
 • X470 GAMING PRO
 • X470 GAMING PLUS

ĐĂNG KÍ NHƯ THẾ NÀO?

cách đăng ký

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 • Đây là khuyến mãi có thời hạn hoặc cho đến khi hết quà tặng. Thời gian áp dụng từ 01 tháng Tư đến 31 tháng Năm năm 2018. Ngoài khoảng thời gian trên sẽ được xem là không đủ điều kiện tham gia chương trình.
 • Mỗi quốc gia sẽ có cách áp dụng khác nhau. Hãy đọc kỹ để tránh việc hiểu bị sai sót.
 • Nhân viên MSI, nhà phân phối và đối tác kinh doanh không được tham gia chương trình này.
 • Redemption submission might take 14 working days verified by MSI staff.
 • Thời gian tối đa để kiểm tra đăng ký là 14 ngày làm việc.
 • Hóa đơn mua hàng cần thể hiện rõ ngày mua hàng. tên sản phẩm và nơi mua hàng.
 • STEAM code chỉ có thể được sử dụng ở hệ thống của STEAM: https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode
 • Khuyến mãi trên được áp dụng tại Philippines, Vietnam, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, Australia, New Zealand, South Africa, United Arab Emirate, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, và Egypt.
 • STEAM code sẽ được gửi trong vòng 7 ngày làm việc sau khi MSI xác nhận rằng bạn thỏa mãn đủ điều kiện của chương trình.
 • MSI có quyền thay đổi chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Tất cả thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho mục đích quảng bá và không được chia sẻ với bất kỳ bên nào.
 • STEAM code sẽ có giá trị quy đổi khác nhau giữa các quước gia bởi hệ thống của STEAM.
us