RSS

Please select one of the two options to subscribe RSS your want.

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ

Trung tâm RSS của MSI cung cấp dịch vụ RSS cho tin tức, BIOS, Drivers,
FAQ các câu hỏi thường gặp và các giải thưởng. Trước khi sử dụng dịch vụ này,
hãy đọc hướng dẫn sau:

Bấm biểu tượng dưới đây để đăng ký.

TOP 20 MSI News
  1. Select the product to by search, and choose the service you want.
  2. Click \"Generate RSS Link\" then click \"Copy the URL\".
  3. Paste it onto your RSS reader.
Từ khoá
Các sản phẩm
Loại
Link
 
  1. Chọn sản phẩm cần tìm, và chọn dịch vụ bạn muốn.
  2. Bấm \"Generate RSS Link\" sau đó bấm \"Copy the URL\".
  3. Dán đường dẫn vào trình RSS của bạn.
Mục
Các sản phẩm
Loại
Link
 

Bấm biểu tượng dưới đây để đăng ký.

us