Lưu ý: Hướng dẫn này có thể không áp dụng được với một số driver nhất định, vui lòng tham khảo trang tải xuống driver trên trang web chính thức của MSI hoặc quy trình cập nhật do nhà cung cấp chipset khuyến cáo.

Cài đặt trình điều khiển (driver)

1. truy cập trang web chính thức của MSI và nhấp vào biểu tượng “Kính lúp” ở góc trên cùng bên phải, sau đó tìm kiếm theo tên model máy, lấy model “GE76 12UGS-669CN” làm ví dụ, sau đó nhấn phím “Enter” để bắt đầu tìm kiếm.

driver mtxt 

2. Tìm model máy của bạn và nhấp vào “Tải xuống”

driver mtxt 

3. Chọn model sản phẩm của bạn.

driver mtxt 

4. Nhấp vào “Driver” và chọn hệ điều hành của bạn, nhấp chọn loại driver bạn muốn tải xuống và cuối cùng, nhấp vào nút “Tải xuống” (Download).

Lưu ý: Sau khi chọn driver, thường có một trường ghi chú ở dưới cùng mô tả phương pháp cài đặt cho driver này; vui lòng đọc kỹ nội dung này trước khi cài đặt.

driver mtxt 

5. Giải nén tệp tin đã tải xuống, mở thư mục và chọn Phần mở rộng tên tệp (File name extensions). Thường có các loại tệp tin định dạng EXE, INF và BAT với các phương pháp cài đặt khác nhau.


 

Cách xem phần mở rộng tên tệp (File name extensions):

• Win 10: Nhấp vào Xem (View) → chọn File name extensions

driver mtxt 

• Win 11: Nhấp vào Xem (View) → Hiển thị (Show) → chọn File name extensions

driver mtxt 

Cài đặt driver:

• Tệp tin EXE: Thực thi trực tiếp tệp EXE để cài đặt driver

driver mtxt 

• Tệp tin INF:

o Win 10: Nhấp chuột phải vào tệp INF và sau đó chọn “Cài đặt” (Install)

driver mtxt 

o Win 11: Nhấp chuột phải vào tệp INF → chọn “Hiển thị thêm tùy chọn” (Show more options) → chọn “Cài đặt” (Install)

driver mtxt


 

driver mtxt 

• Tệp tin BAT: Nhấp chuột phải vào tệp tin BAT → chọn “Thực thi với tư cách quản trị viên” (Run as administrator)

driver mtxt 

Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục sau khi nó chạy xong.

driver mtxt 

6. Khởi động lại hệ thống sau khi cài đặt xong.


 

Cập nhật thông qua phần mềm MSI

Bạn cũng có thể chọn cập nhật driver thông qua phần mềm MSI Center / MSI Center Pro / MSI Dragon Center.

Mở phần mềm MSI Center / MSI Center Pro / MSI Dragon Center → nhấp vào “Hỗ trợ” (Support) → nhấp vào “Cập nhật trực tiếp” (Live Update) → nhấp vào “Quét” (Scan) → chọn driver bạn muốn cập nhật → nhấp vào “Tải xuống” (Download)

driver mtxt


 

• Đối với một số driver thì các phần mềm này sẽ tự động cài đặt nó cho bạn và bạn chỉ cần khởi động lại máy tính sau khi cài đặt xong.


 

• Sau khi phần mềm được tải xuống, một thư mục giải nén sẽ mở lên đối với các driver không thể cài đặt trực tiếp; bạn có thể thực hiện quá trình cài đặt theo loại tệp tin được đề cập ở trên. Bạn cũng có thể tham khảo mô tả trên trang web chính thức để biết các phương pháp cài đặt cụ thể.