Hiện tại, chỉ có một số quốc gia / khu vực [Đài Loan, khu vực EU, khu vực NA] có sẵn để áp dụng dịch vụ Ủy quyền trả lại hàng hóa trực tuyến. Nếu quốc gia / khu vực của bạn không có trong danh sách, vui lòng liên hệ với chúng tôi:


THỦ TỤC Ủy quyền trả lại hàng hóa trực tuyến:
  • Để bắt đầu quá trình dịch vụ sửa chữa, xin vui lòng bấm vàođây
  • Vui lòng đăng nhập để truy cập trang web thành viên MSI.
  • Nhấp vào tab "ÁP DỤNG CHO DỊCH VỤ SỬA CHỮA" ở menu bên trái để bắt đầu.
  • Vui lòng làm theo các hướng dẫn cụ thể cho phương thức giao hàng bạn đã chọn để gửi sản phẩm cần sửa chữa của bạn cho chúng tôi.
  • Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.