1. Để bắt đầu quá trình dịch vụ sửa chữa, vui lòng bấm vào đây.

2. Vui lòng nhập “Số RMA”, “Số Sê-ri” và “CAPTCHA”.

3. Bằng cách nhấp vào "Gửi", bạn sẽ có thể xem trạng thái hiện tại của RMA.

4. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

·      Đường dây nóng

·      Câu hỏi trực tuyến