• Để bắt đầu quá trình dịch vụ sửa chữa, xin vui lòng bấm vàođây
  • Sau khi nhập “RMA Number Query” và “RMA Serial Number” của bạn, nhấp “CHECK REPAIR STATUS” để xem trạng thái sửa chữa của sản phẩm. Nhấp vào tab "APPLY FOR REPAIR SERVICE" trong menu bên trái để bắt đầu.
  • Dưới cột Status, chọn “Click to check status”
  • Kiểm soát nhật ký và thông tin sửa chữa theo thời gian thực
  • Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.