Vui lòng giữ lại hóa đơn của sản phẩm một cách an toàn để bảo hành sản phẩm. Ngày bắt đầu bảo hành của tất cả sản phẩm MSI đều theo ngày mua trên hóa đơn.

(Nếu bạn đã mua sản phẩm của mình với hai năm bảo hành vào ngày 2020/01/01, thì bảo hành sẽ hết hạn vào ngày 2022/01/01)

 

Lưu ý # 1: Vui lòng tham khảo chi tiết liên quan đến bảo hành tại đây.

Lưu ý # 2: Việc đăng ký sản phẩm tại trung tâm thành viên MSI sẽ không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu bảo hành sản phẩm.

 

1. Để kiểm tra bảo hành, vui lòng nhấp vào đây để đăng nhập vào Trung tâm Thành viên MSI.

2. Trên thanh menu bên trái, nhấp vào "Đăng ký Sản phẩm" và hoàn tất việc đăng ký cho các sản phẩm của bạn.

※ Nếu bạn không thể xác định được mã vạch của sản phẩm, vui lòng tham khảo liên kết tại đây:

3. Sau khi đăng ký sản phẩm hoàn tất, hãy nhấp vào “Sản phẩm của tôi” và “Quản lý”.

4. Bạn có thể xem bảo hành sản phẩm của bạn.

5. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

·      Đường dây nóng

·      Câu hỏi trực tuyến