Vui lòng giữ lại hóa đơn của sản phẩm để bảo hành sản phẩm của bạn. Tất cả ngày bắt đầu bảo hành của các sản phẩm MSI đều theo ngày mua trên hóa đơn. (Ví dụ: nếu bạn đã mua sản phẩm của mình với hai năm bảo hành vào ngày 2017/01/01, bảo hành sẽ hết hạn vào ngày 2019/01/01)

 

Lưu ý # 1: Đăng ký sản phẩm trên trang web thành viên MSI của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu bảo hành sản phẩm.

Lưu ý # 2: Vui lòng tham khảo https://www.msi.com/page/warranty để biết thêm chi tiết bảo hành liên quan.

 
CÁCH KIỂM TRA BẢO HÀNH CỦA TÔI:
  • Để bắt đầu quá trình theo dõi tình trạng sửa chữa của bạn, xin vui lòng bấm vàođây
  • Vui lòng đăng nhập để truy cập trang web thành viên MSI.
  • Nhấp vào tab "MY PRODUCT" trong menu bên trái để đăng ký cho các sản phẩm của bạn.
  • Sau khi đăng ký sản phẩm hoàn tất, nhấp vào tab "MY WARRANTY " trong menu bên trái để xem trạng thái bảo hành của sản phẩm.
  • Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.