Khi có tiếng ồn lạ xuất phát từ máy tính xách tay, trước tiên hãy xác định nguồn gốc của Tiếng ồn Bất thường.

Tiếng ồn bất thường từ Ổ cứng: Tiếng bíp/tiếng lách cách/tiếng ken két xảy ra trong khi đọc hoặc ghi dữ liệu.

Tiếng ồn bất thường từ Loa: Tiếng vù vù/vo ve

Tiếng ồn bất thường từ Quạt: Tiếng vo vo/rung/gió lớn


 

Nếu tiếng ồn phát ra từ ổ cứng, trước tiên hãy tắt chế độ tiết kiệm năng lượng của ổ cứng. Mặt khác, bạn cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của MSI.

Nếu tiếng ồn phát ra từ loa, bạn có thể tham khảo bài viết "Làm thế nào để khắc phục sự cố tiếng ồn lạ phát ra từ Loa".

Khi tiếng ồn phát ra từ quạt, bạn có thể thử khắc phục sự cố bằng cách làm theo các bước bên dưới:

1. Đối với một số model máy tính xách tay có chức năng Cooler Boost (làm mát tăng cường), vui lòng kiểm tra nút [Cooler Boost] trước tiên để xem chức năng này đang được bật hay tắt. Nếu chức năng Cooler Boost đang được bật, hãy tắt nó đi và kiểm tra xem vấn đề tiếng ồn có còn tồn tại hay không.

Sau khi bật chức năng Cooler boost, cánh quạt sẽ quay với tốc độ cao nhất để đạt hiệu quả làm mát tốt nhất.

Trong khi quạt quay ở tốc độ cao nhất, tiếng ồn gió lớn sẽ xảy ra do âm thanh “gió rít” hình thành khi quạt quay nhanh.

Chú ý: Nếu có bất kỳ tiếng lách cách hoặc tiếng cắt nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận dịch vụ khách hàng tại khu vực.

tiếng ồn quạt


 

2. Mở phần mềm Trung tâm Rồng MSI/Trung tâm MSI/Trung tâm MSI Chuyên nghiệp (MSI Dragon Center/MSI Center/MSI Center Pro) để điều chỉnh tốc độ quạt và kiểm tra xem có còn tồn tại âm thanh bất thường hay không.


 

Sử dụng phần mềm MSI Dragon Center để khắc phục sự cố tiếng ồn quạt

1. Trong phần mềm MSI Dragon Center, nhấp vào 「Thiết lập môi trường hệ thống」 (System environment setting) → 「Thiết lập」 (Setting) → 「Cơ bản」 (Basic).

tiếng ồn quạt


 

2. Nhấp vào 「Thiết lập」 (Setting), kéo thanh điều chỉnh để giảm tốc độ quạt.

tiếng ồn quạt


 

Sử dụng phần mềm MSI Center để khắc phục sự cố tiếng ồn quạt

1. Trong phần mềm MSI Center, nhấp vào 「Tính năng」 (Features) → 「Tình huống người dùng」 (User Scenarios) → 「Người dùng」 (User) → Trong phần Tốc độ quạt (Fan speed), chọn 「Nâng cao」 (Advanced) → 「Cài đặt」 (Setting).

tiếng ồn quạt


 

2. Trong phần cài đặt tốc độ quạt nâng cao (advanced fan setting), hãy điều chỉnh tốc độ quạt CPU & GPU dựa trên yêu cầu của bạn. Sau khi hoàn tất điều chỉnh, nhấp vào 「Lưu」 (Save) để lưu lại cài đặt của bạn.

tiếng ồn quạt


 

Sử dụng phần mềm MSI Center pro để khắc phục sự cố tiếng ồn quạt

1. Trong phần mềm MSI Center Pro, nhấp vào 「Trình tối ưu hoá Hiệu suất」 (Performance Optimizer) → 「Hiệu suất cao」 (High-performance) → Trong phần Tốc độ quạt (Fan speed), chọn 「Nâng cao」 (Advanced) → 「Cài đặt」 (Setting).

tiếng ồn quạt


 

2. Trong phần cài đặt tốc độ quạt nâng cao (advanced fan setting), hãy điều chỉnh tốc độ quạt CPU & GPU dựa trên yêu cầu của bạn. Sau khi hoàn tất điều chỉnh, nhấp vào 「Lưu」 (Save) để lưu lại cài đặt của bạn.


 

Những bài viết liên quan:
Làm thế nào để khắc phục sự cố tiếng ồn lạ phát ra từ Loa?