SPRING TREASURE HUNT

EASTER TREASURE HUNT EASTER TREASURE HUNT
EASTER TREASURE HUNT

Manh mối cho những phần quà hấp dẫn nhất ở ngay dưới đây!

Thời gian khuyến mãi: 11/4/2022 – 10/6/2022

Thời gian xuất hóa đơn hợp lệ: 11/4/2022 – 10/6/2022

Thời gian nhận quà: 11/4/2022 – 24/6/2022

CÁCH THỨC NHẬN QUÀ

[ BƯỚC 1 ]

Nộp đơn nhận quà thông qua
Trung tâm thành viên MSI (MSI member center).

[ BƯỚC 2 ]

Đăng ký sản phẩm hợp lệ của bạn và tải lên bằng chứng: 1.Cung cấp một ảnh chụp rõ ràng cho thấy số xê ri của sản phẩm trên mỗi sản phẩm đăng ký nhận quà. 2.Cung cấp hóa đơn hợp lệ của tất cả các sản phẩm nhận quà.

[ BƯỚC 3 ]

Kiểm tra các thông tin mà bạn cung cấp có chính xác hay không, sau đó nộp đơn (submit). Khi yêu cầu của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận email thông báo phần quà.

[ BƯỚC 4 ]

Tham gia chương trình Shout Out for MSI.
Hướng dẫn nhận quà

Người nổi tiếng, họ nói gì?

Where to Buy

EARN MORE PRIZE