Chia sẻ trải nghiệm sản phẩm MSI của bạn.
Giúp người khác chọn lựa bằng cách cho họ biết tại sao bạn lại chọn MSI

Bạn có bao giờ đọc và phân tích đánh giá của người dùng trước khi quyết định mua một sản phẩm nào đó không? Vậy thì bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của một phân tích đánh giá trung thực. Đã đến lúc giúp đỡ người tiếp theo bằng cách chia sẻ suy nghĩ của bạn. Đánh giá của bạn có thể mang lại cho ai đó sự yên tâm cần thiết.
Viết bài đánh giá, rồi cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ cảm ơn bằng một phần thưởng thú vị.

CÁCH THAM GIA?

[ STEP 1 ]

Viết bài đánh giá cho một sản phẩm hợp lệ trên các cửa hàng trực tuyến được chọn

[ STEP 2 ]

Đăng ký sản phẩm của bạn tại trang web Trung tâm Đăng ký MSI

[ STEP 3 ]

Gửi liên kết đến bài đánh giá

*Vui lòng gửi đường dẫn URL trực tiếp đến bài đánh giá của bạn. Lưu ý rằng chúng tôi không thể xác thực các liên kết đánh giá yêu cầu đăng nhập. Nếu bạn không chắc liệu rằng liên kết có được chấp thuận không, hãy mở liên kết khi bạn đã đăng xuất khỏi trang mà bạn đã viết bài đánh giá và kiểm tra xem bạn có xem được bài đánh giá đó không.

*Một vài ý tưởng để giúp bạn viết bài đánh gi:

 • Bạn thích khía cạnh nào của sản phẩm và khía cạnh đó nâng cao trải nghiệm của bạn như thế nào?
 • Tại sao bạn lại chọn sản phẩm này thay vì sản phẩm khác?
 • Sản phẩm có đáp ứng nhu cầu của bạn không? Nó có vượt quá kỳ vọng của bạn không?
 • Theo bạn điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm là gì?

GIẢI THƯỞNG CƠ BẢN

Nếu liên kết đến bài đánh giá của bạn có thể được xác thực, phần thưởng sẽ được gửi đến email của bạn. Với bài đánh giá cho một số dòng sản phẩm nhất định, bạn có thể được nhận thêm những phần thưởng đặc biệt!
*Đối với mỗi bài đánh giá được gửi đi, bạn chỉ có thể nhận một giải thưởng được liệt kê.
*Người tham gia sẽ nhận được một giải thưởng cơ bản khi gửi một bài đánh giá chân thực & có nhiều thông tin. MSI sẽ xác thực bài đánh giá và có quyền chấp thuận hoặc từ chối bài đánh giá được gửi đến.

HÃY HÀNH ĐỘNG

SẢN PHẨM MSI HỢP LỆ CHO CHƯƠNG TRÌNH NÀY

Kiểm tra xem sản phẩm MSI của bạn có hợp lệ hay không dưới đây.
Chỉ những bài đánh giá của người dùng viết cho những sản phẩm này và trên những cửa hàng trực tuyến hoặc trang web chỉ định mới được chấp nhận.

NƠI ĐĂNG

Tìm hiểu các cửa hàng trực tuyến hoặc trang web hợp lệ bằng cách chọn danh mục sản phẩm & quốc gia của bạn. Chia sẻ suy nghĩ của bạn trên những trang web này và gửi bài đánh giá trên trung tâm đăng ký MSI.

Sorry, we can’t find the result!

Điều khoản & Điều kiện

 • Mô tả Chiến dịch: Shout Out for MSI ("Chiến dịch" hay “Sự kiện”) được tổ chức bởi MSI(“Chúng tôi”) trên https://register.msi.com (“Trang web Khuyến mãi”). Chiến dịch bắt đầu vào ngày 1/1/2019 và kết thúc vào ngày 30/6/2019 (“Thời gian Chiến dịch”). Với việc tham gia Chiến dịch, mỗi người tham gia (“Người tham gia” hoặc “Bạn”) chấp thuận và đồng ý tuân thủ và tôn trọng một cách vô điều kiện các Điều khoản và Điều kiện và các quyết định của MSI mà trong mọi trường hợp sẽ là cuối cùng và có tính ràng buộc.
 • Tính hợp lệ: Dành cho người tham gia có quốc tịch thành viên MSI được đăng ký tại Việt Nam. Các bài hợp lệ được tính theo ngày đánh giá được gửi trên các Trang web Chỉ định (Xem trong phần “Nơi đăng”). Chỉ những bài đánh giá các Sản phẩm MSI Hợp lệ mới được chấp nhận (Xem trong phần "Cách tham gia"). MSI bảo lưu quyền từ chối bài đánh giá nếu chúng không đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ.
 • Cách tham gia: Làm theo những bước sau
  1. Đăng ký một tài khoản hợp lệ với Trung tâm Thành viên MSI tạihttp://register.msi.com
  2. Đăng ký một Sản phẩm MSI Hợp lệ trong hồ sơ MSI của bạn.
  3. Xuất bản một bài đánh giá sản phẩm cho một trong số các Sản phẩm MSI Hợp lệ bạn đã đăng ký trên một trong các Trang web Chỉ định.
  4. Gửi bài đánh giá trong hồ sơ MSI của bạn bằng cách sao chép và dán đường dẫn đến bài đánh giá của bạn trên Trang web Chỉ định.
 • Giải thưởng cơ bản: Người tham gia sẽ nhận được một Giải thưởng Cơ bản khi gửi một bài đánh giá chân thực & có nhiều thông tin. MSI sẽ xác thực bài đánh giá và có quyền chấp thuận hoặc từ chối bài được gửi đến hoàn toàn theo ý mình. Mỗi bài đánh giá được gửi đến chỉ có thể nhận một trong số các Giải thưởng Cơ bản được MSI phân phối một cách ngẫu nhiên. Người đoạt giải sẽ được thông báo qua e-mail. Giải thưởng cơ bản được liệt kê trong phần “GIẢI THƯỞNG CƠ BẢN”. Bài đánh giá một số dòng sản phẩm nhất định có thể đủ tiêu chuẩn để nhận thêm phần thưởng đặc biệt!
 • Giải thưởng Giới hạn: Vào ngày 28 mỗi tháng trong Thời gian Chiến dịch, Chúng tôi sẽ chọn người đoạt Giải thưởng Giới hạn một cách ngẫu nhiên. Giải thưởng Giới hạn được liệt kê trong phần “GIẢI THƯỞNG GIỚI HẠN”. Người đoạt Giải thưởng Giới hạn sẽ được thông báo qua email sau khi bốc thăm ngẫu nhiên. Giải thưởng sẽ được gửi trong vòng một tháng sau khi người thắng cuộc nhận được email thông báo.
 • Quốc gia của Người tham gia Hợp lệ đối với các giải thưởng: MSI tổ chức Shout Out for MSI tại nhiều quốc gia. Tại mỗi quốc gia có chiến dịch này, danh sách Giải thưởng Cơ bản và Giải thưởng Giới hạn có thể khác nhau. Để tránh nghi ngờ, Người tham gia Chiến dịch này không được gửi một bài đánh giá đến nhiều chiến dịch Shout Out for MSI hoặc yêu cầu giải thưởng được đưa ra ở các quốc gia khác. Các giải thưởng liệt kê trên trang này chỉ dành cho Người tham gia Chiến dịch này có quốc tịch thành viên MSI được đăng ký như chỉ định trong điểm 2.
us