Go Forward and Upgrade

Đã đến lúc nâng cấp thiết bị của bạn. Mua các sản phẩm MSI được chọn ra dưới đây và nhận mã Steam với giá trị lên đến 100USD để chơi được nhiều game hơn!


Thời gian khuyến mãi: 25/04/2022-31/05/2022

Thời gian nhận quà: 25/04/2022-14/06/2022

Các phiên bản hợp lệ

Bo mạch chủ Z690

Tản nhiệt nước

Bộ nguồn

Thùng máy PC

Ghế chơi game

Nhận phần quà của bạn

Chọn sản phẩm và nhận được giá trị phần quà của bạn!

Nhận mã Steam

Giá trị (tính bằng USD) mã Steam

0

Nhận phần quà của bạn

Chọn sản phẩm và nhận được giá trị phần quà của bạn!

Get Steam Code

Giá trị (tính bằng USD) mã Steam

0

Nhận phần quà của bạn

Chọn sản phẩm và nhận được giá trị phần quà của bạn!

Nhận mã Steam

Giá trị (tính bằng USD) mã Steam

0

Nhận phần quà của bạn

Chọn sản phẩm và nhận được giá trị phần quà của bạn!

Nhận mã Steam

Giá trị (tính bằng USD) mã Steam

0

Nhận phần quà của bạn

Chọn sản phẩm và nhận được giá trị phần quà của bạn!

Nhận mã Steam

Giá trị (tính bằng USD) mã Steam

0

CÁCH THỨC NHẬN QUÀ

BƯỚC 1

Nộp đơn nhận quà thông qua
MSI member center.

BƯỚC 2

Đăng ký sản phẩm hợp lệ của bạn và tải lên bằng chứng:
1.Cung cấp một hình ảnh rõ ràng cho thấy số xê ri in trên sản phẩm của MSI (không phải dãy số in trên vỏ hộp màu).
2.Cung cấp hóa đơn hợp lệ của tất cả các phiên bản nhận quà.

BƯỚC 3

Xác nhận tất cả các thông tin mà bạn điền vào là chính xác, sau đó nhấn nộp đơn. Một khi đơn của bạn được chấp thuận bạn sẽ nhận được email thông báo về giải thưởng.
Vui lòng kiểm tra tình trạng nhận quà của bạn tại MSI member center.

BƯỚC 4

Tham gia chương trình Shout Out for MSI.
Hướng dẫn nhận quà

Nơi mua hàng

KIẾM THÊM PHẦN QUÀ